بانک مقالات


   دانلود : Developing Effective Assessment in Higher Education           حجم فایل 1086 KB
   دانلود : الگویی برای تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی ایران           حجم فایل 2752 KB
   دانلود : آسیب شناسی موانع فعالیت اعضای هیئت علمی جدیدالاستخدام           حجم فایل 639 KB
   دانلود : تدوين و اعتباريابي مدل تدريس اثربخش براي اساتيد دانشگاه تبريز           حجم فایل 273 KB
   دانلود : شناسایی، تحلیل و اولویت بندی عوامل موثر برکیفیت آموزش در آموزش عالی           حجم فایل 963 KB
   دانلود : Monitoring of Educational Performance Indicators in           حجم فایل 2750 KB
   دانلود : چالش ساختارسازي براي نظارت و ارزشيابي كيفيت در آموزش عالي ايران           حجم فایل 303 KB
   دانلود : مجموعه مقالات همایش بین المللی ارزیابی کیفیت (دانشگاه الزهرا 1397)           حجم فایل 19375 KB
   دانلود : مجموعه مقاله های همایش ملی نظارت و ارزیابی (دانشگاه شهید بهشتی1388)           حجم فایل 3072 KB
   دانلود : AQIP فرايند بهبود كيفيت آموزشی - مقایسه ای بر اساس مقياس           حجم فایل 227 KB
   دانلود : بررسي نظام هاي ارزيابي آموزش عالي در جهان به منظور ارائه مدل مناسب براي آموزش عالی کشور           حجم فایل 3111 KB
   دانلود : ويژگي_هاي_دانشگاه_تمدن_ساز.pdf           حجم فایل 177 KB
   دانلود : چالش_های_تدریس_در_دانشگاه.pdf           حجم فایل 508 KB
   دانلود : Levels_OfA_ssessment.pdf           حجم فایل 259 KB
   دانلود : تبیین چارچوب تعالی پژوهش.pdf           حجم فایل 1348 KB